Novice/IMG_1

Izvajanje pristopa CLLD/LEADER po sistemu 3+1 v naslednjem programskem obdobju

Dne, 17. 12. 2020 je potekala video razprava z deležniki o izvajanju pristopa CLLD/LEADER po sistemu 3+1 v prihodnjem programskem obdobju. 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju: DRSP) je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo predloge izvajanja sistema izvajanja pristopa »od spodaj navzgor«. Videokonference so se udeležili predstavniki medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027, predstavniki Komisije za CLLD pri DRSP in člani DRSP, kot zastopniki 33 LAS ter predstavniki štirih LAS, ki niso člani DRSP. 

Poudarki posveta so bili predvsem na poenostavitvah tako horizontalne kot vertikalne izvedbe pristopa, poenostavitvah na ravni LAS in tudi na zakonodajnem nivoju, organizaciji LAS v naslednjem programskem obdobju, zagotavljanju neprekinjenega financiranja LAS med prehodom v novo programsko obdobje ter nadaljevanju konstruktivnega operativnega sodelovanja med vsemi v CLLD/LEADER vpetimi deležniki.  
Potrudili se bomo, da se bodo predlogi/sugestije kar naj bolj smiselno uporabili tudi pri izvajanju CLLD iz ESPRA. 

Predstavitev DRSP 

Predstavitev medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027