Zaporedna številka 10
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Vrednotenje
Povzetek operacije

Vrednotenje se mora nanašati na izvajanje OP ESPR 2014-2020. Vrednotenje zajema sprotno vrednotenje OP ESPR 2014-2020 ter predhodno vrednotenje ukrepov za prihodnje programsko obdobje. Za izvajanje načrta vrednotenja bo namenjenih 12 % sredstev tehnične pomoči.

Skozi operacijo vrednotenje se bodo izvajale aktivnosti v okviru dveh projektov, in sicer:

  • projekt sprotno vrednotenje OP ESPR 2014-2020
  • projekt predhodno vrednotenje ukrepov za prihodnje programsko obdobje
Datum začetka operacije 22.07.2015
Datum zaključka operacije 30.11.2023
Skupni upravičeni odhodki 317.556,72 €
Znesek prispevka Unije 238.167,54 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

/

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 21.08.2018
Nazaj na seznam operacij