Zaporedna številka 69
Ime upravičenca OBČINA KRŠKO, OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI, OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, VRTEC KRŠKO
ID številka registra CFR -
Ime operacije Ribe na šolskih krožnikih
Povzetek operacije

Občina Krško bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri projektu, izvajala koordinacijo ter promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti. Ribogojstvo Goričar, kot sladkovodni proizvajalec, predstavlja ključnega partnerja v projektu, saj bo šole in vrtce oskrboval z svežimi ribami ter razvil nove ribje produkte, kar ustvarja priložnosti za nova delovna mesta. Občina Sevnica bo uredila učilnico na Ribogojnici Laze, kjer bodo lahko učenci v ribogojnici opazovali: matično jato avtohtone potočne postrvi, ki živi v zunanjem bazenu; mladice različnih kategorij v zunanjih bazenih; proces valjenja iker, izleganja zaroda in razne faze v razvoju zaroda. Šole in vrtce vključujemo kot večje lokalne porabnike svežih lokalnih rib ter produktov in na ta način omogočamo povečanje lokalno pridelane hrane. Projekt je namenjen učencem OŠ, zaposlenim v OŠ, staršem učencev, ribogojcem, lokalni skupnosti in prebivalcem, ki so njegovi končni porabniki.

Datum začetka operacije 30.11.2018
Datum zaključka operacije 15.09.2021
Skupni upravičeni odhodki 218.375,20 €
Znesek prispevka Unije 139.214,25 €
Poštna številka operacije 8270
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 28.12.2018
Nazaj na seznam operacij