Novice/IMG_1

Redna seja Delovne skupine za CLLD 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je kot Organ upravljanja, dne 9. 12. 2020 izvedel redno sejo Delovne skupine za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) v Republiki Sloveniji za večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027.

Ukrep CLLD se bo v prihodnjem programskem obdobju 2021-2027 izvajal samostojno, po sistemu 3+1. Oblikovane bodo samostojne lokalne akcijske skupine za ribištvo, ki bodo izvajale potrjene strategije lokalnega razvoja. Izvajanje ukrepa se bo razširilo na celotno območje Slovenije, kar v tem programskem obdobju ni bilo mogoče. Člani delovne skupne so se seznanili z aktualnimi informacijami glede izvajanja ukrepa, s predlogi za potencialna nova območja, informacijami o ustanovitvi Širše medresorske Delovne skupine za CLLD 2021-2027 in imenovanju koordinatorja za CLLD v Kabinetu ministra ter pripravah Operativnega programa 2021-2027 in ostalih aktualnih informacijah glede sprejemanja zakonodaje na ravni EU. 

Vabilo

Predstavitev 1

Predstavitev 2