Novice/IMG_1

Delavnica za pripravo dokumentov za prihodnjo finančno perspektivo 2021-2027 s področja pomorstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo je v sklopu aktivnosti priprave dokumentov za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027, ki je namenjen črpanju evropskih sredstev, uspešno organiziralo prvo delavnico za pripravo SWOT analize za področje vsebin, ki jih v okviru sklada pokriva področje pomorstva.

Delavnica je potekala v torek, 2.10.2019 v Ljubljani, udeležilo se jo je 20 udeležencev iz različnih inštitucij, ki pokrivajo vsebine pomorskega nadzora, nadzora v ribištvu, zbiranja podatkov ribištvu in akvakulturi, upravljanja Natura 2000 območij in upravljanja z morjem. 

Na delavnici so bile evidentirane prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti na zadevnem področju,  ter na podlagi tega nakazane smeri k potencilanim ukrepom in kazalnikom. Ministrstvo bo z drugim sklopom delavnic nadaljevalo januarja 2020.
 

Foto