Sledljivost ribiških proizvodov

Ime ukrepa: Sledljivost ribiških proizvodov

Pravna podlaga: Točka e prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Prispevanje k sledljivosti ribiških proizvodov ali proizvodov iz akvakulture in, če je ustrezno, vzpostavitev znaka za okolje za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture za vso Unijo, kot je določeno v Uredbi 1379/2013/EU. Ukrep je namenjen izboljšanju sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture z dodatnimi informacijami za potrošnika o poreklu in izvoru izdelka oziroma živila, načinu proizvodnje, skladiščenju, temperaturnem režimu itd., ki pomenijo dodano vrednost oziroma dodatne informacije za potrošnika. Potrošniki bodo na podlagi dodatnih preverljivih informacij lahko izbrali proizvode, ki so gojeni/ulovljeni v znanem okolju, kar bodo lahko preverili na samem mestu nakupa.

Upravičenci: Ribiči fizične osebe, podjetja z registrirano dejavnostjo morskega ribištva in gojenja vodnih organizmov, nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje in predelave vodnih organizmov na kmetiji ter podjetja registrirana za dejavnost predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih odhodkov za operacijo.