Analiza trga

Ime ukrepa: Analiza trga

Pravna podlaga: Točka d prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter izvajanja tržnih raziskav in študij o odvisnosti Unije od uvoza.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.