Novice/IMG_1

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 7. 9. 2017 ob 10. uri v prostorih Fakultete za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož (Center za usposabljanje na morju, prdavalnica Neptun) potekala delavnica na temo ''Prepoznavanje verzeli ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, dne 2. avgusta 2017 ob 24. uri, zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« OP ESPR 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju ...

Odprtje aplikacije za vnos vlog CLLD

Vse LAS-e, ki izvajajo aktivnosti v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost tudi iz ribiškega sklada, obveščamo, da je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja z današnjim dnem, 19. 7. 2017 odprla aplikacijo za vnos vlog.   

V petek, 14. julija 2017 je bila izvedena predstavitev za javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bosta danes objavljena dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne ...

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrepa »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«, ki bo v petek, 14. 7. 2017 ob 10. uri v sejni dvorani stavbe ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen nov javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer javni razpis za ukrep »Ribiška ...

V petek, 16. junija 2017, je bila izvedena predstavitev in delavnica za prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«. Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo ...

V Uradnem listu Republike Slovenije je danes objavljen prvi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne naložbe ...

Vljudno vabljeni na predstavitev prvega javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, ki bo v petek, 16.6.2017 ob 10. uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Vabilo