Novice/IMG_1

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« in »Inovacije v ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je bil danes v Uradnem listu RS objavljen javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ...

Obveščamo vas, da je ''Študija za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru'' objavljena ...

V petek, 10. novembra 2017 je bila izvedena predstavitev in delavnica za drugo verzijo javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov ...

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« in »Ekološka ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bodo danes objavljeni štirje  javni razpisi iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrepe »Produktivne ...

Vljudno vabljeni na delavnico, kjer bodo predstavljeni izsledki ŠTUDIJE ZA PREPOZNAVANJE VRZELI PRI IZMENJAVI PODATKOV NA PODROČJU POMORSKEGA NADZORA IN IZBOLJŠANJE POVEZLJIVOSTI OBSTOJEČIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, KI BODO PRISPEVALI ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, 21. septembra 2017 ob 24. uri zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, dne 29. avgusta 2017 ob 24. uri, zaprlo dva javna razpisa, in sicer za ukrep »»Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« ter »Produktivne ...