Novice/IMG_1

Zaprtje 5. javnega razpisa za ukrep ''Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja'' iz OP ESPR 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 4. aprila 2022, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Podlaga je Uredba o izvajanju ukrepov iz navedenega operativnega programa. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 4. aprila 2022, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Podlaga je Uredba o izvajanju ukrepov iz navedenega operativnega programa.

Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja se zapre na podlagi tretjega odstavka 101. člena Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21 in 140/21).

Obvestilo