Novice/IMG_1

Predstavitev nove verzije javnih razpisov za ukrepe akvakulture

Vljudno vabljeni na predstavitev pete verzije javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« in tretjega javnega razpisa »Inovacije v akvakulturi«, ki bo v sredo, 6. 2. 2019 ob 10. uri v sejni dvorani Hiše Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, nasproti stavbe Slovenijales.

Vabilo