Novice/IMG_1

Posvet za lokalne akcijske skupine za ribištvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 12. 6. 2018 v Hiši Evropske Unije v Ljubljani, v sodelovanju s podpornima skupinama Evropske komisije FAME in FARNET, organiziralo posvet za lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR). Posveta se je udeležilo 17 predstavnikov LASR (LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Istre in LAS Posavje), ki za izvajanje ukrepa CLLD v obdobju 2014-2020, koristijo finančna sredstva iz 3 Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EKRSP, ESRR in ESPR), predstavniki Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Glavna tema posveta je bila predstavitev sistema vrednotenja za LAS-e, kar spada med obvezne naloge LAS. Ga. Christine Hamza (predstavnica FAME) je predstavila novonastali priročnik za vrednotenje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in bo služil kot podlaga in pomoč pri vzpostavitvi sistema.

Ga. Urszula Budzich-Tabor (predstavnica FARNET), ki je na enoti odgovorna tudi za pomoč pri izvajanju CLLD za Slovenijo, pa je predstavila sistem vrednotenja in ocenjevanja lasnega dela LAS.  

Udeleženci so na posvetu aktivno sodelovali, saj je delo potekalo v dveh skupinah. Obravnavali so dva glavna vsebinska področja: »kako ovrednotiti projekte znotraj SLR« in »priprava na vrednotenje z enodnevni obiskom drugega LAS«. Udeleženci so svoje predloge, ideje in rešitve  na koncu tudi predstavili ostalim prisotnim.

Dogodek je bil izjemno koristen in tudi dobro sprejet, saj je vsem sodelujočim omogočil izmenjavo mnenj, izkušenj, problemov in idej, povezovanje med različnimi LAS-i ter drugimi deležniki na območju, ter seznanitev s primeri dobrih praks iz tujine in aktualnih informacij z zadevnega področja, ki sta jih predstavili predstavnici EK.

Foto1  Foto2  Foto3  Foto4  Foto5  Foto6  Foto7